Comptes 2014

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

L’any 2014 ha suposat el començament de l’acollida a la Llar Santa Maria del Camí, amb el que comporta d’augment de volum de recursos invertits en el projecte.

Ingressos

En quan a ingressos cal assenyalar:

 • que hem rebut una ajuda de l’Agència Catalana d’Habitatg
  e per primera vegada.
  Ingressos 2014
 • que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Lleida per poder ampliar els espais disponibles per al projecte, però encara no és efectiva aquet any.
 • El total d’ingressos ha estat: 19.777,24 euros.
  • Els ingressos no dineraris també han estat comptabilitzats en 5.730€
  • Uns 4.800€ aportats en col·laboracions dels residents i
  • Uns 930€ en materials donats.

Despeses

Despeses 2014

En quan a despeses,

 • El concepte “Subministraments” inclou:
  • Llum, aigua, escombraries, gas, telèfon i internet.
 • “Compres i consums” inclou:
  • farmàcia, alimentació i higiene,ofimàtica, manteniment i granja i hort.
 • “Ajudes a residents” inclou:
  • despeses de butxaca i formació.

Assenyalem que la majoria han estat compres i consums de la llar. Destaca també la partida per a ajudes a residents, ja que la majoria de persones que han arribat no tenien cap ingrés i l’associació ens ha ajudat en les seves despeses de butxaca. També la partida de transport ha estat important ja que la llar està ubicada a un mas a 5 km de Cervera sense mitjans de transport públic, el que encareix molt qualsevol desplaçament. L’apartat d’inversions del 2014 ha estat dedica a comprar equipaments per a treballs de camp, necessaris per nostres projectes ocupacionals. El total de despeses ha estat: 19.073,58 euros. Les despeses no dineràries han estat 730 en alimentació, 3.600 mà d’obra en manteniment, 1.200 mà d’obra en granja i horta i 200 en despeses de butxaca pels residents.

Així doncs el resultat de l’any és: 703,66 euros