Comptes 2016

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

Funcionament ordinari

A nivell comptable l’any ha estat molt positiu.
Per un costat hem ajustat a nostra comptabilitat a les normes del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitat lucrativa. Això ha suposat un esforç important, però hem guanyat molt apropar la nostra entitat als estàndards que demana la nostra societat en rigor i transparència. Una conseqüència d’això es que hem començat a comptabilitzar les amortitzacions del immobilitzat i per tant obrir un nou apartat de despeses d’exercici, dins ara no contemplat.

Per altra hem acabat l’exercici amb un resultat de 187,75 euros. Tenint en compte que el nostre pressupost ha augmentat notablement respecte a l’any passat, ens felicitem de haver aconseguir finançament necessari.

El fet que al 2015 la Fundació Bancària La Caixa ens atorgués una ajuda al projecte per al 2016 de 15.784,56 euros, ens ha donat un impuls important a les accions programades. A més hem augmentat les ajudes públiques (14.239,44 de euros, respecte als 10.809,12 del 2015). Cal assenyalar a més, que les ajudes s’han cobrat pràcticament totes: queden 1.819,72 euros per cobrar, que han tingut que estar finançats per l’entitat.

Per últim les aportacions dels residents de la llar han estat més quantioses, ja que molts han pogut gestionar des de la Llar alguna ajuda econòmica.

Amb tot això hem pogut augmentat les despeses ordinàries respecte als anys posteriors (un 104 % més del 2015), que fan un total de 50.795,75 amb amortitzacions 55.169,80 euros. Això es deu, sobre tot, a que aquesta any hem pogut tenir dues persones contrades i una altra a mitja jornada 8 mesos. Això ha donat molta estabilitat al projecte de la Llar d’acollida.

També ha augmentat considerablement les despeses de serveis externs: gestoria de tema laboral, contractació assegurança d’activitat i de Riscs Laborals, manteniment d’extintors. Totes obligades per les normatives vigents.

Per últim, ha augmentat una mica les despeses del tallers ocupacionals ja que aquesta any hem fet tallers molt més complets que han calgut material específic (formatge, pa, …)

Així doncs, l’esquema que queda dels comptes d’aquest any és:

Cal destacar, com hem fet altres anys, l’aportació no dinerària que es fa al projecte. Deixant de banda tota la dedicació dels voluntaris en les tasques esmenades, assenyalem tot el treball també voluntari fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, els cultius i la granja i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció. L’estimació que fem d’aquesta aportació és de uns 1.825 euros.

També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera que estimem en uns 1.860 euros i 500 euros de l’entitat CERMA Ong aquest 2016 i la Fundació La Nao en uns 200 euros en productes de neteja i higiene.
Per últim la donació de maquinària pels tallers que puja a 1.500 euros aproximadament.

Inversions

Seguint el pla dissenyat des de la nostra arribada a l’ermita per optimitzar els espais per a les finalitats del projecte, hem continuat les intervencions, adequant-nos al finançament del qual hem disposat aquest 2016. Tot amb criteris ecològics i de mínim impacte en l’entorn.

1.- Ampliar i millorar els espais/habitacions per a l’acollida
En aquesta àrea de treball hem acabat les intervencions per habilitar les golfes com a espai d’acollida: una habitació de tres llits i un bany, operatius a partir de març. Hem habilitat un espai de sala d’estar a la planta baixa i millorat l’habitació de visites de la primera planta. També hem implementat les mesures de seguretat necessàries per la nostra activitat.

2.- Millorar l’eficiència energètica de tot el conjunt de construccions
De la segona àrea hem arranjat de nou la teulada, perquè continuàvem tenint goteres i impermeabilitzat i renovat la canal sud de l’edifici. Hem instal·lat una estufa de llenya al menjador per millorar la climatització dels espais. Per últim, hem instal·lat una vàlvula de control de pressió en l’entrada d’aigua de la xarxa per millorar l’eficiència del consum d’aigua.

3.- Habilitar espais per l’horta i la granja i tenir maquinària adequadDe la tercera àrea hem fer arranjaments al pati interior per tenir un espai de taller i de llenyera, també hem fet un forn de pa i un galliner nou, totes necessitats dels nostres tallers ocupacionals. Hem comprat també una motoserra.

4.- Millorar l’entorn de l’església
En quan a la quarta àrea, degut a que eren de menor prioritat, s’ha fet únicament la col·locació d’una taula a l’exterior de la casa, per trobades i reunions a l’aire lliure.

L’ajuda de la Fundació Bancària La Caixa ens ha permès fer la segona fase de l’ampliació dels espais d’acollida (habitació de tres llits i bany) i la compra de maquinària pels tallers.

Per altra part, la Fundació Roviralta també ha ajudat aquesta any amb la instal·lació d’una estufa de llenya al menjador.

En totes aquestes inversions, hi ha hagut aportació voluntària de les persones residents a la llar, que han participat en les feines d’habilitació o construcció i de les que en fem valoració d’uns 3.920 euros i una aportació de materials reciclats o donats de 300.