Comptes 2017

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

Funcionament ordinari

A nivell comptable l’any ha estat molt positiu. El resultat del funcionament de l’entitat és de 239,33 euros.

Com ingressos, hem augmentat les ajudes públiques : 19.500 del Dept de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, 1800 de l’Agència Catalana de l’Habitatge i 2221,62 de la Diputació de Barcelona. Cal assenyalar que queden 1.985,81 euros per cobrar, que han tingut que estar finançats per l’entitat.

També, han augmentat notablement els donatius aconseguits per l’entitat dels 4.88,35 als 11.025,28 actuals, gràcies a l’esforç que hem fet de format un grup de suport humà compromès amb el projecte.

A tot això, s’uneix a una petita davallada del 2% les despeses respecte al 2016, sobre tot degut a que hem tingut que fer menys ajudes monetàries als residents de la llar.

Per últim, ha augmentat una mica les despeses dels tallers ocupacionals ja que aquesta any hem incorporat als que ja fèiem, dos tallers molt més complets que han calgut material específic: taller de fusteria i d’elaboració de formatges. En aquest apartat la Fundació La Caixa ha contribuït amb 235,43 euros per una bomba d’aigua pel taller d’horta i animals.

Cal destacar, com hem fet altres anys, l’aportació no dinerària que es fa al projecte. Deixant de banda tota la dedicació dels voluntaris en les tasques esmenades, assenyalem tot el treball també voluntari fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, els cultius i la granja i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció. També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera que ha augmentat, de CERMA ONG i la Fundació La Nao en uns 200 euros en productes de neteja i higiene.

Així doncs, l’esquema que queda dels comptes d’aquest any és:

INGRESSOS 54.098,28 €

Aportacions residents: 19.315,95 €

Donatius: 11.025,28 €

Subvencions públiques: 23.521,62 €

Patrocinadors: 235,43 €

DESPESES 53.858,95 €

Compres i consums: 8.558,88 €

Subministraments: 3.305,87 €

Tranport: 4.126,22 €

Personal: 29.092,30 €

Ajudes residents: 1.834,99 €

Servei professionals: 2.504,45 €

Inversions

Per últim, fora del funcionament ordinari, s’han reduït notablement les inversions respecte anys passats, ja que es van adequant al finançament aconseguit.

S’han invertit un total de 1.051,71 euros dels quals 945,91 els a aportat la Fundació La Caixa. Però hem de destacar que hem aconseguit aquest any finançament destinat a fer inversions importants de cara al 2018 per a millorar els nostres tallers ocupacionals.

INGRESSOS
Dineràries
No dineràries
Ingressos socialsFons propis                                
Aportacions residents
105,80 € 
700,00 €
Ajudes privadesF B La Caixa945,91 €
TOTAL1.051,71 €700,00 €
DESPESES
Dineràries
No dineràries
Inversions           Mant. Construcció magatzem

Construcció galliner

Projector i pantalla
735,58 €
105,80 €
210,33 €
 
700,00 €

TOTAL1.051,71 €700,00 €