Què es el Recer de Bagà?

Es tracta d’un espai de vida compartida, seguint el model d’Emaús, per a persones que travessen una etapa crítica i/o es troben en risc d’exclusió, com a solució d’emergència temporal. Especialment s’ofereix a parelles o famílies.

L’espai, cedit per una persona voluntària de l’entitat al 2018. Proposa un espai compartit on accedir a un habitatge econòmic i on començar una etapa que d’estabilitat; que faciliti aprenentatges. Des d’aquesta llar es fa un acompanyament individualitzat per a que les persones obrin perspectives noves i trobin maneres d’afrontar la problemàtica que pateixen.
Segueix sent una aposta per la vida compartida, pel recolzament emocional i l’ajuda mútua. Manté l’estil de d’austeritat compartida que busca la nostra entitat.

S’ofereix a persones:

1.- En situació d’exclusió, que han perdut l’habitatge, preferentment parelles o famílies.

2.- Que comparteixin els objectius i la manera de fer d’Emaús.

3.- Que volen participar de les nostres activitats i contribuir a l’espai de creixement i reflexió que proposa.

Aquest espai no podrà acollir persones que:

1.- Que no tinguin un mínim d’autonomia personal (cadira de rodes, cures o medicacions especials,…)

2.- Amb dificultats importants per a conviure i relacionar-se amb altres persones, de forma que suposi una alteració greu de la convivència.

Itinerari per vincular-se:

Com en tots els nostres habitatges d’inclusió, la participació en aquest projecte parteix de la voluntat lliure de ser-hi de les persones.
L’entrada a l’habitatge es farà derivada des de l’Associació Emaús Rural i la persona que fa l’acompanyament a la Llar Recer de Bagà-
En arribar la persona firma un compromís d’estada on accepta el projecte amb els seus objectius i normes. El temps de permanència dependrà de cada cas, en persones amb carències personals o greus dificultats per trobar sortida a la seva situació. Cada persona tindrà un pla individualitzat de treball.
També pot passar que la persona no s’adapti a la forma de vida o trenqui amb la convivència, llavors haurà de marxar. Quan una persona hagi de marxar per motius personals o comunitaris, l’entitat li ajudarà a fer a aquest pas de la millor manera possible