Actes

INGRESSOS
Dineràries
No dineràries
Ingressos socialsFons propis                                
Aportacions residents
105,80 € 
700,00 €
Ajudes privadesF B La Caixa945,91 €
TOTAL1.051,71 €700,00 €