Pressupost ordinari 2020

INGRESSOS
Ingressos socials42.355,90 €Aportació residents

Donatius
33.000,00 €
9.355,90 €
Subvencions públiques30.200,00 €Diputacio Barcelona

TASF IRPF

Treballl, Afers Socials i Families
Agència catalana de l'Habitatge
2.000,00 €
10.400,00 €
21.000,00 €
7.200,00 €
Serveis fetsAllotjament Sagrada Família19.000,00 €
TOTAL101.955,90 €
DESPESES
Lloguers4.262,00 €Llar Santa Maria

Pis Sagrat Cor
1.512,00 €

2.750,00 €
Subministraments15.233,15 €Llum

Aigua

Escombreries

Gas

Telèfon i Internet
4.900,00 €

4.500,00 €

480,00 €

3.800,00 €

1.553,15 €
Compres i consums7.300,32 €Farmàcia

Alimentació i higiene

Ofimàtica

Manteniment
300,00 €

4.000,00 €

400,32 €

2.600,00 €
Tallers ocupcionalsMaterials1.300,00 €
Transports5.200,00 €Combustible, autopista i
estacionament

Manteniment veicles
2.700,00 €

2.500,00 €
Personal55.352,76 €Sous

Seguretat Social
41.984,16 €
13.368,60 €
Ajudes residents3.000,00 €
Serveis professionals5.907,67 €Gestoria laboral

Serveis externs/assegurances

Serveis SF

Serveis bancaris
1.026,66 €

1.261,01 €

3.500,00 €
120,00 €
Amortitzacions4.400,00 €
TOTAL101.955,90 €