Pressupost ordinari 2021

INGRESSOS
Ingressos socialsAportació residents i donatius

Donatius
30.037,59 €
9.355,90 €
Subvencions públiquesDiputacio Barcelona

Trebal,Afers Socials i Família

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Paeria de Cervera
2.500,00 €
37.500,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €
Ajudes privadesFB La Caixa3.816,80 €
Altres ingressosEncants del llibre

Altres serveis i vendes de productes

Lloguer d'espais

Allotjament de grups
1.500,00 €
1.700,00 €
4.800,00 €
1.500,00 €
TOTAL97.354,39 €
DESPESES
LloguersLlar Santa Maria

Pis Recer de Cervera

Pis Sagrat Cor
1.513,68 €

1.200,00 €

3.000,00 €
SubministramentsLlum

Aigua

Escombreries

Gas propà

Gas butà

Gas ciutat

Telèfon i Internet
4.200,00 €

4.500,00 €

480,00 €

4.000,00 €

500,00 €

480,00 €

694,19 €
Compres i consumsFarmàcia

Alimentació i higiene

Ofimàtica
500,00 €

6.600,00 €

400,32 €
MantenimentEdifici Sagrada Família

Altres llars
5.245,00 €

1.800,00 €
Tallers ocupcionalsMaterials1.300,00 €
TransportsCombustible, autopista i estacionament
Manteniment vehicles
2.300,00 €

1.500,00 €
PersonalSous

Seguretat Social
35.334,12 €
11.280,42 €
Ajudes residents3.000,00 €
Serveis professionalsGestoria laboral

Serveis externs/assegurances

Serveis bancaris
1.026,66 €

1.950,00 €

150,00 €
Amortitzacions4.400,00 €
TOTAL97.354,39 €