Pressupost ordinari 2021


INGRESSOS

Ingressos socials

Aportació residents
Donatius

30.037,59 €
9.355,90 €

Subvencions públiques

Diputacio Barcelona
Trebal, Afers Socials i Família
Agència de l'Habitatge de Catalunya
Paeria de Cervera

2.500,00 €
37.500,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €

Ajudes privades

FB La Caixa

3.816,80 €

Altres ingressos

Encants del llibre
Altres serveis i vendes de productes
Lloguer d'espais
Allotjament de grups

1.500,00 €
1.700,00 €
4.800,00 €
1.500,00 €

TOTAL

97.354,39 €

DESPESES

Lloguers

Llar Santa Maria
Pis Recer de Cervera
Pis Sagrat Cor

1.513,68 €
1.200,00 €
3.000,00 €

Subministraments

Llum
Aigua
Escombreries
Gas propà
Gas butà
Gas ciutat
Telèfon i Internet

4.200,00 €
4.500,00 €
480,00 €
4.000,00 €
500,00 €
480,00 €
694,19 €

Compres i consums

Farmàcia
Alimentació i higiene
Ofimàtica

500,00 €
6.600,00 €
400,32 €

Manteniment

Edifici Sagrada Família
Altres llars

5.245,00 €
1.800,00 €

Tallers ocupcionals

Materials

1.300,00 €

Transports

Combustible, autopista i estacionament
Manteniment vehicles


2.300,00 €
1.500,00 €

Personal

Sous
Seguretat Social

35.334,12 €
11.280,42 €

Ajudes residents

3.000,00 €

Serveis professionals

Gestoria laboral
Serveis externs/assegurances
Serveis bancaris

1.026,66 €
1.950,00 €
150,00 €

Amortitzacions

4.400,00 €

TOTAL

97.354,39 €