Pressupost ordinari 2019

INGRESSOS
Ingressos socialsAportació residents
Donatius
25.800,00 €
14.898,62 €
Subvencions públiquesDiputació Barcelona
Treball, Afers Socials i Familia
Agencia catalana de l'Habitatge
2.000,00 €
23,500,00 €
7.200,00 €
TOTAL73.398,62 €

 

DESPESES
LloguersLlar Santa Maria
Pis Sagrat Cor
1.512,00 €
2.750,00 €
SubvencionsLlum
Aigua
Escombreries
Gas
Telèfon i Internet
1.900,00 €
500,00 €
250,00 €
800,00 €
553,15 €
Compres i consumsFarmàcia
Alimentació i higiene
Ofimàtica
Manteniment
300,00 €
4.00,00 €
400,32 €
2.100,00 €
Tallers ocupcionalsMaterial1.300,00 €
TransportsCombustible, autopista, ...
Manteniment veicles
2.700,00 €
2.500,00 €
PersonalSous
Seguretat Social
30.047,04 €
12.478,44 €
Ajudes residents3.000,00 €
Serveis professionalsGestoria laboral
Assegurances
Serveis bancaris
1.026,66 €
761,01 €
120,00 €
Amortitzacions4.400,00 €
TOTAL73.398,62 €