Estat de comptes

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

[bucket id=”3484″ title=”Estat de comptes 2018″]

[bucket id=”2816″ title=”Estat de comptes 2017″]

[bucket id=”2822″ title=”Estat de comptess 2016″]

[bucket id=”2826″ title=”Estat de comptes 2015″]

[bucket id=”2828″ title=”Estat de comptes 2014″]

[bucket id=”2830″ title=”Estat de comptes 2013″]