Comptes 2023

Podeu consultat d’estat de comptes de la nostra entitat per anys.
Volem assenyalar que la nostra associació compleix a les obligacions tributàries que li corresponen, com podeu veure als certificats amb HISENDA, així com amb la SEGURETAT SOCIAL.

Funcionament ordinari

El resultat del funcionament de l’entitat ha estat de 493,37 € aquest any.

INGRESSOS: 145.225,52 €


Aquest any hem aconseguit més finançament que l’any 2022 Per tot plegat, considerem que el balanç de comptes és molt positiu.

Ajudes públiques (59.307,55 €): 33.936,39 del Dept de Drets Socials de la Generalitat, 9.000 de l’Agència Catalana de l’Habitatge, 6.693,98 de la Diputació de Barcelona, 5.000 € de la Paeria de Cervera i 4.677,18 € del SOC per a contractació. Cal assenyalar que queden 20.073,21 € per cobrar, que han tingut que estar finançats per l’entitat.

Ingressos socials (52.979,48 €)
han vingut d’aportacions de residents a les llars (48.079,42 €) i donatius (4.900,06 euros)

Altres ingressos (28.471,03):
(2% més del 2022) en activitats pròpies: Venda Encants del llibres 2.044,71, Serveis a tercers i Allotjament de grups 16.084,82 i Lloguer d’espais de la Sagrada Família 5.900.

DESPESES: 144.732,15 €


Cal assenyalar que hem tornat a incrementar despeses respecte al 2022, sobre tot degut l’atenció a més persones, afegint la inflació en alimentació i que s’ha augmentat el salari mínim:
el increment del 33 % de despeses d’alimentació, un 20% per personal, un 13% en lloguers i del 5 % en transport.
En canvi, s’han moderat els subministraments gràcies a que hem optat al bo social de l’aigua i hem posat plaques fotovoltaiques.

Aportacions no dineràries
El nostre funcionament com a entitat depèn en gran part de la dedicació dels voluntaris en totes les tasques esmenades, en especial del treball constant, també voluntari, fet pels companys residents a la llar en cura dels espais, dels peregrins, de l’hort i reparacions a casa. Sense tot això seria inviable la nostra acció.
També l’ajuda en alimentació del Rebost Solidari de Cervera (encara que aquest any s’ha vist molt reduïda) i la Fundació La Nau en productes de neteja i higiene.

INGRESSOS 145.225,52 €

Aportacions residents: 48.079,42 €

Subvencions públiques: 59.307,55 €

Donatius: 9.341,56 €

Ajudes privades: 4.467,46 €

Altres Ingressos: 24.029,53 €

DESPESES 144.732,15 €

Lloguers: 5.957,49 €

Compres i cosums 21.920,27 €

Subministraments 16.972,11 €

Manteniment: 5.245,93 €

Transport: 6.727,10 €

Personal: 69.445,59 €

Ajudes residents: 6.350,80 €

Serveis professionals: 3.455,95 €

Altres: 6.938,87 €

Amortititzacions: 2.571,92 €

Inversions
Aquí teniu els números de l’apartat “Millores i equipaments” 2023,

INVERSIONS

DineràriesNo dineràries
Hostatgeria Social
A. Instal·lació de plaques fotovoltaiques.
B. Anul·lació conducció i retirada de radiadors de gas.
C. Millorar instal·lació elèctrica.
D. Pintura de finestres i portes exteriors
14.850,61 €
508,83 €
14.714,03 €
2.076,91 €

1.000,00 €

5.000,00 €
Santa Maria del CamíArranjaments a la taulada21.243.97 €

FINANÇAMENT

Dineràries
No dineràries
Fons propis20.191,59 €6.000,00 €
SubvencionsFundació Bancària la Caixa
El Camino ES
Germanes de la Sagrada Família de l'Urgell
27.000,00 €
4.125.85 €
2.076,91 €
TOTAL53.,394,35 €6.000,00 €

Cal destacar que les Germanes de la Sagrada Família de l’Urgell en aquest 2023 han fet l’arranjament de gran part de la teulada de l’edifici de la Sagrada Família, amb una inversió de més de 180.000 €.