Responsable dels serveis

Miquel Torres Ramon

És l’encarregat de la coordinació dels serveis a tercers de l’associació:

la venda de llibres de segona mà i l’allotjament de grups.

Es responsabilitza de dinamitzar els espais i de la relació amb entitats i administracions que corresponen amb aquests serveis

Contacte al tel: 633 87 58 66