Què és la Llar Sagrat Cor

Es tracta d’un habitatge social situat a Sant Guim de Freixenet per a persones amb pocs recursos econòmics i situacions personals precàries que els dificulten trobar habitatge digne.
El pis, que té una habitació doble, cuina menjador i bany, forma part d’un projecte més ampli que es porta a terme des de l’Associació amics del Casal a l’edifici on s’ubica: “Projecte Casa i Colla”.

L’Associació Amics del Casal porta la gestió de tot l’edifici per diferents activitats: una sala d’atenció de Càritas parroquial, un espai polivalent per a fer activitats diverses, un alberg de joventut i un pis amb finalitats socials. D’aquest últim espai, el Pis sagrat cor, s’ha dit la gestió de l’habitatge a la nostra entitat al 2018, per poder oferir-lo a persones en situació d’exclusió i fer el seu acompanyament mentre duri la seva estada, procurant facilitar processos d’aprenentatge personal i participació efectiva en el projecte “Casa i Colla”. S’ofereix l’habitatge per un any prorrogable que garanteixi a la persona reorganitzar la seva situació i buscar alternatives d’habitatge a llarg termini.

S’ofereix a persones:

1.- En situació d’exclusió, que han perdut l’habitatge, però disposen d’uns mínims ingressos
2.- Que comparteixin els objectius i la manera de fer d’Emaús.
3.- Que volen participar al projecte “Casa i Colla: activitats i contribuir a l’espai d’acollida que proposa.
4.- Que acceptin un acompanyament per a la seva evolució personal.

Aquest espai no podrà acollir persones que:

1.- Que no tinguin un mínim d’autonomia personal (cadira de rodes, cures o medicacions especials,…)

2.- Amb dificultats importants per a conviure i relacionar-se amb altres persones, de forma que suposi una alteració greu de la convivència.

* L’habitatge s’ha ofert també per acollida de persones refugiades, com a contribució a la greu crisi humanitària que patim a Europa.

Itinerari per vincular-se:

Com en tots els nostres habitatges d’inclusió, la participació en aquest projecte parteix de la voluntat lliure de ser-hi de les persones.
L’entrada a l’habitatge es farà derivada des de l’Associació Emaús Rural i la persona que fa l’acompanyament a l pis Sagrat Cor.-
En arribar la persona firma un compromís d’estada on accepta el projecte amb els seus objectius i normes. El temps de permanència serà d’un any prorrogable. Cada persona tindrà un pla individualitzat de treball, del que es farà un seguiment periòdic.
També pot passar que la persona no s’adapti a la forma de vida o trenqui amb la convivència, llavors haurà de marxar. Quan una persona hagi de marxar per motius personals o comunitaris, l’entitat li ajudarà a fer a aquest pas de la millor manera possible.