La nostra proposta

Mans

Som un grup de persones conscients de la seva responsabilitat front els problemes socials i ecològics, junt a altres que, per qualsevol raó, es troben en situació d’exclusió social.

EMAÚS RURAL és una associació sense afany de lucre, que vol obrir oportunitats de vida digna en l’àmbit rural.

Volem oferir un espai de vida temporal o definitiu, en relació directa amb l’entorn natural, de creixement, d’experiència de pertinença i estimació.

A la vegada, oferir accions per a que moltes persones o col·lectius es puguin comprometre contra l’exclusió social i a favor de la preservació del territori.

Tramsparet1

Objectis que busquem

1.- Crear i administrar grups de convivència que donin cabuda a persones en situació d’exclusió: un espai de vida temporal o definitiu, de creixement, d’experiència de pertinença i estimació.

2.- Desenvolupar formes de vida rural integrats al territori, relacionant-nos amb la terra quotidianament i amb respecte.

3.- Desenvolupar projectes ocupacionals i productius que puguin satisfer les nostres necessitats, amb treball conjunt i un viure auster.

4.- Potenciar la espiritualitat com a dimensió de la persona, respectant l’expressió particular i religió de cadascú.

5.- Promoure i recolzar iniciatives de canvi social vers la justícia i la pau i compartir els fruits del nostre treball.

Tramsparet1

La nostra missió i valors

La nostra entitat es considera part del Moviment d’Emaús,nascut al 1949, que té un Manifest Universal (adoptat al 1969) on es concreten la missió i els valors de tots els grups que ho formen i que suposa el llaç ideològic d’ells. Aquest Manifest i més informació:

Descarrega’t el manifest

Emaús Internacional

Carta d’identitat i pertinença

Els nostres valors i principis d’acció