L’equip responsable

La coordinació dels espais d’acollida la duu a terme un equip que té com a funcions:

  • Establir els criteris d’intervenció i gestió diària a la casa.
  • Coordinar els tallers ocupacionals.
  • Relació amb institucions i administracions.
  • Admissions i sortides de la casa.
  • Coordinació del grup de col·laboradors.
  • Acompanyament personal dels residents de la casa.
  • Vetllar per la bona convivència del grup e intervenir en casos problemàtics.

La gestió es fa de manera compartida i amb decisions reflexionades en reunió, encara que cada persona de l’equip és responsable últim d’un àmbit.

Conchi Plaza Rivero      Educadora.
Social És l’encarregada de en la Llar de l’àmbit de seguiment sòcio-educatiu: de les entrevistes personals amb les persones que resideixen, de la moderació de les assembles de la comunitat i de les activitats de la via quotidiana i les trobades que es fan a la casa.

També es responsabilitza de l’administració de manera compartida amb el Consell Rector de l’associació. I de les relacions externes amb, entitats i serveis socials de referència.

Ahmel el Matni     Monitor.
És el responsable dels tallers ocupacionals i dels treballs desenvolupats per la comunitat. S’encarregarà de fer el seguiment de l’evolució en la capacitació laboral de les persones que participen als tallers, dinamitzar activitats i resoldre totes les problemàtiques que en puguin derivar.

Patricia Plaza Izarra     Voluntari.
És el responsable de coordinar el grup de voluntaris i les activitats de creixement personal, cultural i de lleure

Assessorament

Equip responsable 2

L’equip coordinador és també responsable de la recerca d’assessorament tècnic, quan calgui, per al desenvolupament del projecte.

Com a aportació voluntària a l’entitat comptem, en el camp de desenvolupament de projectes agrícoles amb l’acompanyament de la Cooperativa l’Olivera de de Vallbona de les Monges (l’Urgell). I en l’àmbit de convivència i ocupació assessoren el projecte la Comunitat i la Cooperativa Drapaires d’Emmaús, Sabadell (Barcelona)

Totes dues entitats estan vinculades i compromeses amb la nostra associació des de la seva fundació.