L’equip responsable

La coordinació de la Llar la duu a terme un equip que té com a funcions:

  • Establir els criteris d’intervenció i gestió diària a la casa.
  • Coordinar els tallers ocupacionals.
  • Relació amb institucions i administracions.
  • Admissions i sortides de la casa.
  • Coordinació del grup de col·laboradors.
  • Acompanyament personal dels residents de la casa.
  • Vetllar per la bona convivència del grup e intervenir en casos problemàtics.

La gestió es fa de manera compartida i amb decisions reflexionades en reunió, encara que cada persona de l’equip és responsable últim d’un àmbit.

Equip responsable 1

Conchi Plaza Rivero      Educadora.
Social És l’encarregada de en la Llar de l’àmbit de seguiment sòcio-educatiu: de les entrevistes personals amb les persones que resideixen, de la moderació de les assembles de la comunitat i de les activitats de la via quotidiana i les trobades que es fan a la casa.

També es responsabilitza de l’administració de manera compartida amb el Consell Rector de l’associació. I de les relacions externes amb, entitats i serveis socials de referència.

Miquel Torres Ramon     Monitor.
És el responsable dels tallers ocupacionals i dels treballs desenvolupats per la comunitat. S’encarregarà de designar responsables de les àrees de treball i de fer el seguiment de l’evolució en la capacitació laboral de les persones que participen als tallers i resoldre totes les problemàtiques que en puguin derivar.

Jordi Moreno Almárcegui     Voluntari. S’encarrega de coordinar les activitats de lleure de la llar i de les activitats organitzades des del voluntariat.

Assessorament

Equip responsable 2

L’equip coordinador és també responsable de la recerca d’assessorament tècnic, quan calgui, per al desenvolupament del projecte.

Com a aportació voluntària a l’entitat comptem, en el camp de desenvolupament de projectes agrícoles amb l’acompanyament de la Cooperativa l’Olivera de de Vallbona de les Monges (l’Urgell). I en l’àmbit de convivència i ocupació assessoren el projecte la Comunitat i la Cooperativa Drapaires d’Emmaús, Sabadell (Barcelona)

Totes dues entitats estan vinculades i compromeses amb la nostra associació des de la seva fundació.