Què és la Llar Recer de Cervera?

Es tracta d’un espai de vida compartida per a persones que han fet un procés de vinculació a la nostra comunitat de Granyena i volen fer un pas d’autonomia, seguin participant en el nostre projecte col•lectiu.

L’espai, cedit per la parròquia de Cervera i el Bisbat de Solsona a la nostra associació al 2017, proposa un espai compartit on accedir a un habitatge econòmic i on es continua el procés d’aprenentatge i creixement personal.

Segueix sent una aposta per la vida compartida, pel recolzament emocional i l’ajuda mútua. Manté l’estil de d’austeritat compartida que busca la nostra entitat.

Les persones que hi viuen passen a ser col•laboradors de les accions de l’entitat i ajudant especialment en l’acompanyament de les persones que arriben a la Llar Santa Maria del Camí.

També compartim activitats de lleure i intentem que la casa estigui oberta.

S’ofereix a persones:

1.- Que estan vinculades a la nostra entitat i han fer ja camí amb nosaltres.
2.- Que comparteixin els objectius i la manera de fer d’Emaús i volen per opció fer d’això la seva manera de viure.
3.- Que volen participar de les nostres activitats i contribuir a l’espai de creixement i reflexió que proposa.

Itinerari per vincular-se:

  • Les persones vinculades ja vinculades a la nostra entitat que arribin a tenir uns petits ingressos o feines i hagin fet un camí d’evolució cap a més responsabilitat, expressen el seu desig de viure al pis.
  • Es fa una valoració per l’equip responsable i es pren una decisió.
  • Es fa un compromís d’estada d’un any, acceptant la normativa interna de funcionament.
  • Cada any es fa una valoració, equip responsable i persona resident, de la continuïtat de la persona a l’espai.