Què és la Llar Santa Maria del Camí?

És una ermita situada al Municipi de Granyena de Segarra (a 1 km del poble i a uns 5 km de Cervera)

L’espai, cedit per la parròquia de Granyena i el Bisbat de Solsona a la nostra associació al 2013, proposa un espai comunitari de vida, pensat per a dones amb fills o famílies amb nens.

La llar proposa una vida en comú, cobreix les necessitats bàsiques (allotjament, manutenció, medicaments…) per a les persones que hi resideixen i suposa una experiència d’aprenentatge i creixement personal.

Participar de la comunitat, també suposa participar en els treballs comuns i col•laborar en el sosteniment de la mateixa. A la Llar no hi ha persones necessitades i altres que les ajuden, sinó que tothom treballa per atendre les seves necessitats, fent el que pot, segons les seves capacitats i recursos. Fem les feines de casa, tenim hort i una petita granja, cuidem de l’entorn, col•laborem en treballs amb altres entitats…

Busquem una forma de vida que respecti el territori i es relacioni amb la Terra amb cura i respecte. També compartim activitats de lleure i intentem que la casa estigui oberta a la participació de persones amb ganes de millorar el món que tenim i sensibles als que pateixen. La casa és un espai de trobada per l’anàlisi i la reflexió conjunta que ens porti a tots a ser més conscients de la nostra realitat.

També compartim activitats de lleure i intentem que la casa estigui oberta

S’ofereix a dones o parelles amb fills:

1.- Que es trobin sense llar, sense recursos i en situació d’exclusió social per la raó que sigui.

2.- Que comparteixin els objectius i la manera de fer d’Emaús i volen per opció fer d’això la seva manera de viure.

3.- Que volen participar de les nostres activitats i contribuir a l’espai de creixement i reflexió que proposa.

Itinerari per vincular-se:

  • Partim del principi que, totes les persones que resideixen o col·laboren a la llar, ho fan de manera lliure i voluntària.
  • L’entrada a la casa no necessita molts tràmits: pot ser per derivació Serveis Socials o alguna entitat, o bé per pròpia iniciativa. Es fa una entrevista per conèixer-nos i veure si és adient començar la vinculació.
  • El primer mes de vincle, és un temps de coneixement mutu, on tant la persona com la comunitat valoren si la Llar Santa Maria és l’espai que busca per totes dues parts.
  • Si es decideix que la persona continuï a la comunitat, es fa junt amb ella un pla per portar a terme en la seva estada i passa a formar part com un company més de la casa.
  • Després d’un any, si ell o ella ho desitja i es veu adequat, pot comprometre’s a formar part de la coordinació prenent part en les decisions del projecte.