Què és l’Hostatgeria

Què és la Hostatgeria social Sagrada Família?

Es tracta d’un projecte d’ajuda social que ocupa una part del gran edifici Sagrada Família de Cervera. L’edifici, cedit per la congregació “Sagrada Família de l’Urgell” a la nostra associació al 2020, és un espai polivalent que acull múltiples activitats socials i culturals: Encants del llibre, Centre Obert de Cervera, Alberg de peregrins i l’Hostatgeria Social.

Aquesta part d’Hostatgeria social vol crear noves oportunitats d’habitatge social compartit, d’aprenentatges i creixement personal i servei a la comunitat.

L’Hostatgeria Social inclou dos habitatges:

1.- Habitatge comunitaride llarga estada

Es tracta d’un espai de vida estable de persones ja vinculades a l’entitat i es proposen un estil de vida comunitari. El grup de persones que hi viuen es comprometen amb el projecte com una passa d’apoderament i responsabilitat. El funcionament del grup serà el de una comunitat de Emaús, Amd un estil de vida austera i compartida, respectant sempre l’entorn.

Les persones que hi viuen passen a ser col·laboradors de les accions de l’entitat i ajudant especialment en l’acompanyament de les persones que arriben a l’hostatgeria temporal.

S’ofereix a persones:

1.- Que estan vinculades a la nostra entitat i han fer ja camí amb nosaltres.
2.- Que comparteixin els objectius i la manera de fer d’Emaús i volen per opció fer d’això la seva manera de viure.
3.- Que volen participar de les nostres activitats i contribuir a l’espai de creixement i de compartir que proposa.

Itinerari per vincular-se:

• Partim del principi que, totes les persones que resideixen o col·laboren a la llar, ho fan de manera lliure i voluntària.
• L’Entrada a la cas no necessita molts tràmits: pot ser per derivació de Serves Socials o alguna entitat, o bé per pròpia iniciativa. Es fa una entrevista per conèixer-nos i veure si és adient començar la vinculació.
• El primes de vincle és un temps de coneixement mutu, on tant la persona com la comunitat valoren si la Llar és l’espai adequat per les dues parts.
• Si es decideix que la persona continuï a la comunitat, es fa junt amb ella, un pla per portat a terme la seva estada i passa a formar part com un company/a més.
• Després d’un any,si ell o ella ho desitja i es veu adequat, pot comprometre’s a formar part de la coordinació prenent la seva responsabilitat en les decisions del projecte.

2.- Habitatges per a urgències socials

Un altre espai de la casa es dedica a oferir habitatge social a persones amb pocs recursos de forma temporal.

Es tracta de fer possible habitatge digne en situacions d’emergència, on les persones disposen d’un temps on es garanteix sostre, manutenció i seguretat, per poder trobar solucions de futur més definitives, de forma acompanyada.

S’ofereix a persones:

1.- Que estan sense llar, preferentment si hi ha menors.
2.- Que comparteixin els objectius i la manera de fer del projecte general d’Emaús.
3.- Que disposin d’uns ingressos mínims o beca per fer-se càrrec d’una aportció econòmica corresponents,
4.- Que siguin autònoms a la vida quotidiana i estiguin obertes a compartir espais i l’acompanyament socioeducatiu.

Itinerari per vincular-se:

• Es fa una valoració per l’equip responsable juntament amb els treballadors socials de referència.
• Es fa un contracte assistencial temporal acceptant la normativa interna de funcionament.
• Es fa un seguiment periòdic de la seva situació i es busquen solucions de futur.
• L’equip responsable i persona resident decideixen de la continuïtat de la persona a l’espai.