Què és l’Hostatgeria

Què és la Hostatgeria social Sagrada Família?

Es tracta d’un projecte d’ajuda social que s’ubica en una gran edifici de Cervera que suposa activitats diferents: L’espai, cedit per la congregació “Sagrada Familia de l’Urgell” a la nostra associació al 2020, proposa crear noves oportunitats d’habitatge compartit i d’aprenentatges i creixement personal i servei a la comunitat.

1.- Habitatge d’inclusió de llarga estada

Es tracta d’un espai de vida estable de persones ja vinculades a l’entitat i es proposen un estil de vida comunitari. El grup de persones que hi viuen han fet un procés d’evolució i formen part d’aquest projecte com una passa de vida més autonomia i compromís. El funcionament del grup serà el de una comunitat de Emaús, vida austera i compartida.

Les persones que hi viuen passen a ser col·laboradors de les accions de l’entitat i ajudant especialment en l’acompanyament de les persones que arriben a l’hostatgeria temporal.

S’ofereix a persones:

1.- Que estan vinculades a la nostra entitat i han fer ja camí amb nosaltres.
2.- Que comparteixin els objectius i la manera de fer d’Emaús i volen per opció fer d’això la seva manera de viure.
3.- Que volen participar de les nostres activitats i contribuir a l’espai de creixement i de compartir que proposa.

Itinerari per vincular-se:

• Les persones vinculades a la Llar Santa Maria que arribin a tenir uns petits ingressos i hagin fet un camí d’evolució cap a més responsabilitat, expressen el seu desig de viure al pis.
• Es fa una valoració per l’equip responsable i es pren una decisió.
• El primer mes de vincle, és un temps de coneixement mutu, on;
• Es fa un compromís d’estada d’un any, acceptant la normativa interna de funcionament.
• Cada any es fa una valoració, equip responsable i persona resident, de la continuïtat de la persona a l’espai.

2.- Habitatges per a urgències socials

Un altre espai de la casa es dedica a oferir habitatge social a persones amb pocs recursos de forma temporal.

Es tracta de fer possible habitatge digne en situacions d’emergència, on no es possible trobar altra manera, fins que la situació de les persones afectades permeti obtenir una de definitiva. S’ofereix a persones o famílies que disposin.

S’ofereix a persones:

1.- Que estan sense llar.
2.- Que comparteixin els objectius i la manera de fer del projecte general d’Emaús.
3.- Que disposin d’uns ingressos mínims o beca per fer-se càrrec dels subministraments corresponents,
4.- Que siguin autònoms a la vida quotidiana i estiguin obertes a compartir espais i l’acompanyament socioeducatiu.

Itinerari per vincular-se:

• Es fa una valoració per l’equip responsable juntament amb els treballadors socials de referència.
• Es fa un contracte assistencial temporal acceptant la normativa interna de funcionament.
• Es fa un seguiment periòdic de la seva situació i es busquen solucions de futur.
• L’equip responsable i persona resident decideixen de la continuïtat de la persona a l’espai.

3.- Alberg de peregrins i allotjament de grups

Es tracta de mantenir un servei d’allotjament per a la ciutat:

El servei s’ofereix tenint en compte els objectius del projecte general (objectius socials d’inserció social i estil de vida de les comunitats de Emaús) i aquests marcaran les condicions de l’allotjament. No es tracta d’un negoci amb afany de lucre, sinó una forma d’ocupació de les persones vinculades a l’entitat, a la vegada que un mitjà per donar viabilitat econòmica al projecte.

Aquest servei el porta a terme el grup comunitari vinculat a la “Llar Santa Maria del Camí” junt amb el grup estable de persones que ocupen l’habitatge de llarga estada de la casa Sagrada Família, com a tasca ocupacional formativa.

S’ofereix a:

1.- Peregrins del Camí de Sant Jaume i Camí Ignasià.
2.- Grups de nens, joves i adults.

Itinerari per vincular-se:

Es contacta amb la casa;

Tel: 973.53.08.05 / 641.86.09.40
Email: hostatgeria@emausrural.org

web: Hostatgeria