Llar d’acollida

Presupost ordinari 2017

INGRESSOS

Ingressos socials  39.753,96 € Aportació residents 19.476,00 €
    Donatius  20.277,96 €

Subvencions públiques  14.000,00 € Diputacio Barcelona 2.000,00 €
    Benestar social  11.000,00 €
    Agenci catalana de l’Habitatge 1.200,00 €

TOTAL     53.953,96 €

 

DESPESES

Subministraments 2.642,65 € Llum 1.200,00 €
    Aigua 490,00 €
    Escombreries 102,65 €
    Butà 300,00 €
    Telèfon i Internet 550,00 €

Compres i consums 7.160,00 € Farmàcia 260,00 €
    Alimentació i higiene  4.000,00 €
    Ofimàtica  200,00 €
    Manteniment  1.200,00 €
    Granja i hort 1.500,00 €

Transport 4.250,00 €  Combustibles, autopistes,  
    Estacionaments 2.600,00 €
     Manteniment vehicles 1.650,00 €

Personal  30.393,00 € Sou 23.110,24 €
     Seguretat Social 7.283,40 €

Ajudes residents     3.500,00 €

Serveis professionals 1.807,67 €  Gestoria laboral 1.026,66 €
    Asegurances 761,01 €
     Serveis bancaris 20,00 €

Amortitzacions     4.200,00 €

TOTAL     53.953,96 €